Siostry

Siostry Albertynki podjęły posługę w Jabłonce 13 czerwca 1981 roku. Obecnie na placówce przebywają 4 Siostry.

  1. Eleonora Janisz – przełożona wspólnoty Sióstr, która pochodzi z Przydonicy – diecezja tarnowska. W Jabłonce przebywa od września 2016 roku. Siostra złożyła profesję wieczystą w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek w 1974 roku.
  2. Monika Regiec – pochodzi ze Sromowiec Niżnych – diecezja tarnowska. W Jabłonce przebywała od 13 czerwca 1981 roku do 1986 roku; następnie od 1992 do 1998. Obecnie pracuje od 2007 roku. Siostra złożyła profesję wieczystą w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek w 1980 roku.
  3. Natanaela Wajda – pochodzi z Lipnicy Wielkiej – archidiecezja krakowska. W Jabłonce przebywała od 26 sierpnia 1994 roku do 27 sierpnia 1997. Obecnie przebywa od 28 sierpnia 2004 roku. Profesję wieczystą złożyła w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek w 1991 roku.
  4. Mirosława Kamińska – pochodzi z Tylmanowej – diecezja tarnowska. W Jabłonce przebywa od września 2005 roku. Siostra złożyła profesję wieczystą w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek w 1993 roku.

 

Dom Zgromadzenia Sióstr Albertynek

34-480 Jabłonka Orawska

Jana Pawła II nr 22

tel. 18 265-27-96

Więcej informacji o Zgromadzeniu Sióstr AlbertynekKomentarze są zamknięte.