Żywy Różaniec

Codziennie odmawiajcie Różaniec.
Papieskie intencje modlitewne na 2018 r.
Każdego miesiąca Ojciec Święty chce zwrócić uwagę wiernych na ważny problem społeczny. Pamiętajmy o tym w naszych modlitwach.
Intencje powierzone przez Papieża Apostolatowi Modlitwy na rok 2018. Każdy miesiąc poświęcony jest albo intencji powszechnej, albo ewangelizacyjnej.
Styczeń
Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
Luty
Intencja powszechna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.
Marzec
Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do indywidualnego i wspólnotowego rozeznania duchowego.
Kwiecień
Intencja powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.
Maj
Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
Czerwiec
Intencja powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.
Lipiec
Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.
Sierpień
Intencja powszechna: Aby globalne decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.
Wrzesień
Intencja powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.
Październik
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.
Listopad
Intencja powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.
Grudzień
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, właściwy dla dialogu z kulturami.
Watykan, 13 lutego 2017 r.


Komentarze są zamknięte.